Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je 15. lipnja 2022. godine dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, koji kreće s nastavom od 3. listopada 2022. godine. Time je Metalurški fakultet postao jedina visokoškolska  institucija na području Republike Hrvatske koja izvodi sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a koji objedinjava tri važna područja zaštite na radu: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. 
Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih znanja u rješavanju problema u radnoj sredini i poduzimanju mjera za smanjenje i upravljanje rizikom u radnoj sredini. 
Diplomski sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš odobren je kao sveučilišni redoviti studij s miješanom upisnom kvotom studenata. Drugim riječima, osim redovitih studenata predviđena je i upisna kvota za izvanredne studente, kako bi se omogućilo i studiranje osobama koje su u radnom odnosu.
Diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje 2 godine, odnosno 4 semestra i ukupno se stječe 120 ECTS bodova. Po završetku diplomskog sveučilišnog studijskog programa stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša.
 

 

Upisi

Nastava