NASTAVNI PROGRAM
Diplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je jedini sveučilišni studijski program koji objedinjava tri važna područja zaštite na radu:
sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Trajanje studija je dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova te akademski naziv magistar/ra inženjer/ka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša.
Diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš omogućuje produbljivanje teorijskih i stručnih znanja stečenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš te predstavlja njegov logičan nastavak. Međutim, pravo prijave i upisa na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju svi kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš ili sveučilišni preddiplomski ili integrirani studij iz svih polja tehničkih znanosti, prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnih tehničkih znanosti na nekom drugom visokom učilištu i stekli najmanje 180 ECTS bodova. 
Za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij ili preddiplomski stručni i diplomski specijalistički studij iz srodnog područja sigurnosti/zaštite na radu predviđen je upis razlikovne godine do max. 60 ECTS bodova kao uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš. 

Završetkom diplomskog studija stječu se kompetencije potrebne za primjenu znanstvenih i stručnih znanja u rješavanju problema u radnoj sredini i poduzimanju mjera za smanjenje i upravljanje rizikom u radnoj sredini. 
Nastavni plan, program predmeta te ishode učenja na razini studijskog programa možete vidjeti na dolje priloženim datotekama.