UDRUGA INOVATORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE „ ISIMOS „ / INNOVATORS ASSOCIATION OF SISAK-MOSLAVINA COUNTY „ ISIMOS „

Temeljni cilj UDRUGE je razvitak i unapređenje inovatorskog pokreta i inovacijskog sustava, promicanje inovatorske djelatnosti, zaštita intelektualnog vlasništva, te bolji opći status, vrednovanje i nagrađivanje inventivnog rada te poticanje, razvitak i unapređenje inventivnosti i kreativnosti mladih, posebno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te visokoškolskog obrazovanja.