• Osobni pristup studentima/“pripremni semestar“/tutorski sustav/nulti sat/podrška studentima.
 • Mogućnost stipendiranja od strane gospdarskih subjekata.
 • Studentska praksa sastavni je dio studijskog programa i provodi se u realnim uvjetima gospodarstva.
 • Stručni posjeti gospodarskim subjektima s naglaskom na suvremene proizvodne kapacitete.
 • Izvrsni uvjeti studiranja, pristup istraživačkoj opremi u laboratorijima ustanove.
 • Prilika za shvatiti i primijeniti interes industrije.
 • Suradnja na projektima s gospodarstvom.
 • Dostupan širok spektar radnih mjesta u tehničkoj struci i šire bilo gdje u svijetu te izuzetno brzo zapošljavanje po završetku studija (prosječno u roku od 3 mjeseca).
 • Student u procesu studiranja nije sam i nije broj.
 • Zapošljivost u 100-njak poduzeća u djelatnostima metalopreprađivačke industrije i ljevarstva, naftnoj i petrokemijskoj industriji, obrazovanju, na obradama otpadnih voda, gospodarenju otpadom, sanaciji okoliša, građevinarstvu i ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.

 

struktura studija

 

Moderni studijski programi METALURGIJE na Metalurškom fakultetu:

 • Metalurško inženjerstvo

Bavi se dizajnom, razvojem i karakterizacijom materijala, od onih svakodnevnih koji nas okružuju u našim domovima, radnim mjestima, ali i materijala s posebnim zahtjevima za specifične namjene poput onih za automobilsku ili svemirsku industriju. Pritom treba poznavati i proizvodne procese.

 • Industrijska ekologija

Bavi se smanjenjem emisija štetnih plinova već pri samom procesu proizvodnje metala i istraživanjem svojstava metalurških otpada u cilju njihova smanjenja na mjestu nastanka i njihove uporabe – u metalurškoj i drugim industrijama.

Pohađanje redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo, Industrijska ekologija, omogućava nastavak školovanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju, kao i ostalim razinama obrazovanja bez ograničenja.

 

SVEUČILIŠNI STRUČNI IZVANREDNI STUDIJ LJEVARSTVO

Završetkom studija stječu se odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu.

 

NOVO OD AKAD.GOD. 2019./2020!

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ (REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI)

Osnovna svrha preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je usklađivanje s potrebama gospodarstva i razvojem tehnologija na rješavanju kompleksnih problema iz radnog okruženja. U vrijeme brzog tehnološkog razvoja, dolazi do potencijalno i novih rizika (zdravstvenih, organizacijskih, ekoloških), a sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš koncipiran je na način da prati promjene u gospodarstvu te educira stručnjake da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruže odgovarajuće rješenje osiguravajući bolje i sigurnije životne i radne uvjete, odnosno da svojom djelatnosti pridonose i društvenoj odgovornosti. Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja Sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Drugim riječima, navedeni studijski program je osmišljen po uzoru na slične studijske programe u EU, kako bi se osiguralo usuglašavanje kompetencija stručnjaka iz RH sa zahtjevima EU.

Studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš izvodi se kao sveučilišni redoviti studij na koji se mogu upisati redoviti, ali i izvanredni studenti, u cilju omogućavanja studiranja osobama u radnom odnosu.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Photo by pexels Aanete Llusina

Prijave za upise na stručni kratki studij Ljevarstvo

Postupak prijave za kandidate bez položene državne mature

Image by freepik

Novi sveučilišni studij Digitalizacija i inovacije u metalurškom inženjerstvu

Studij u postupku inicijalne akreditacije

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste upisa na diplomske studije

Rang liste upisa na diplomske studije preuzmite u nastavku članka