SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ METALURGIJA, SMJEROVI: METALURŠKO INŽENJERSTVO I INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA

u akademskoj 2024./2025. godini

Sve  potrebne informacije za upis na sveučilišni prijediplomski studij Metalurgija, smjerovi Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija dostupni su na: poveznici.

 

U akad. god. 2024./2025. upisi se provode kontaktno, a potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na:  preuzimanje dokumentacije.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Photo by pexels Aanete Llusina

Prijave za upise na stručni kratki studij Ljevarstvo

Postupak prijave za kandidate bez položene državne mature

Image by freepik

Novi sveučilišni studij Digitalizacija i inovacije u metalurškom inženjerstvu

Studij u postupku inicijalne akreditacije

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste upisa na diplomske studije

Rang liste upisa na diplomske studije preuzmite u nastavku članka