DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

u akademskoj 2022./2023. godini

Sve  potrebne informacije za upis na diplomski sveučilišni studij Metalurgija dostupni su na: poveznici.


U akad. god. 2022./2023. upisi se provode kontaktno, a potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na:  preuzimanje dokumentacije.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Sveučilište u Zagebu, Metalurški fakultet

Rang liste za diplomske studije

Objavljujemo rezultate upisa na diplomske studije. Detalljnije o upisu u nastavku.

JESENSKI UPISNI ROK 2022./2023.

JESENSKI UPISNI ROK 2022./2023.

Više informacija o jesenskom upisnom roku pročitajte u nastavku.