Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste jesenskog upisnog roka

Objava rang listi.

Radionica pripremni semestar

Pripremni semestar za brucoše

Pripremni semestar za brucoše 22.-27.9.2023.

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste ljetnog upisnog roka i najava jesenskog roka

Objava rang listi i važni datumi