Položaj u zajednici, vrijednosti koje se razvijaju i viđenje buduće uloge jedinog državnog fakulteta iz područja metalurgije.

MISIJA

Metalurški fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedina je visokoobrazovna institucija u Republici Hrvatskoj, koja djeluje na području tehničkih znanosti, polje metalurgija. Područje svog djelovanja razvija kroz nastavnu, znanstvenu i stručnu aktivnost. Nastavna aktivnost se ostvaruje kroz obrazovanje visokokompetentnih stručnjaka na razini preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija metalurgije. Znanstvena aktivnost se ostvaruje u okviru znanstvenih projekata koji podižu opću razinu fundamentalnih, primijenjenih i razvojnih znanja iz područja djelovanja Fakulteta. Stručna aktivnost omogućuje brzu i učinkovitu primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja u gospodarstvu i ostalim područjima od općeg i javnog interesa. Fakultet ostvaruje suradnju na međunarodnoj razini unapređujući svoju misiju kroz transfer znanja i mobilnost zaposlenika i studenata. Istovremeno djeluje na podizanju opće društvene svijesti o mjestu i ulozi vlastite struke, odnosno o aktualnim problemima i postignućima iz područja vlastitog znanstvenog, nastavnog i stručnog djelovanja koji imaju šire društvene implikacije.

 

VIZIJA

Metalurški fakultet će biti prepoznatljiviji kao mjesto stalnog unapređenja i poboljšanja studiranja i stjecanja znanja i kompetencija iz područja metalurgije, metalnih materijala i zaštite okoliša. Institucija će nastaviti poticati inovativnost, posebnost i izvrsnost svakog pojedinca prema svjetskim mjerilima vrednovanja, te djeluje u okruženju sukladno svim pozitivnim propisima, potrebama lokalne i šire zajednice. Nastavni proces će se zasnivati na najboljim svjetskim iskustvima povezanosti učenja, istraživanja i gospodarstva. Sukladno tome, Metalurški fakultet će kontinuirano renovirati i inovirati postojeće studijske programe za kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim razinama sveučilišnog studija uz uvođenje specijalističkog stručnog izvanrednog studija iz područja metalurgije (ljevarstvo). Završeni studenti Fakulteta bit će traženi kao široko obrazovani stručnjaci kompetentni za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga. Fakultet će nastaviti institucijsku brigu za razvitak znanstvenoistraživačkog i stručnog rada na domaćim i međunarodnim projektima razvoja inovativnih i unapređenja postojećih tehnologijskih procesa, proizvoda odnosno materijala. Fakultet će biti javno prepoznat kao odgovorna institucija koja doprinosi društvu podizanjem razine obrazovanosti, stručnosti inženjera unutar tehničkog područja, razvoju gospodarskih grana povezanih s metalurgijom, materijalima i zaštitom okoliša, te radom u skladu s akademskim etičkim standardima najuspješnijih svjetskih fakulteta.