Photo by ThisIsEngineering: https://www.pexels.com/photo/woman-writing-on-a-whiteboard-3862130/
Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

Sisak, 28. rujna 2023.O B A V I J E S TNastupno predavanje dr.sc. TAJANE BOŽIĆ u tijeku izbora u naslovnog docenta na Metalurškom fakultetu u okviru redovite nastave iz predmeta Načela zdravlja i sigurnosti na radu na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš održat će se online 2. studenog 2023. godine u 15:00 sati na temu ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA RASPOREĐENIH NA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA.

Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.Vršitelj dužnosti dekana
Metalurškog fakulteta


prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Događaji
Nastava