Photo by fauxels from Pexels
Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

 

Sisak, 21. svibnja 2024.

O B A V I J E S T

Nastupno predavanje dr. sc. BRANIMIRA ZAUNERA u tijeku izbora u naslovnog docenta na Metalurškom fakultetu u okviru redovite nastave iz predmeta Zaštita od zračenja na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš održat će se online 3. lipnja 2024. godine u 14:30 sati na temu Proračun zaštite za SPECT/CT uređaj u OB Varaždin.

Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

Vršitelj dužnosti dekana
Metalurškog fakulteta

prof. dr. sc. Nikola Mrvac

 

Priložene datoteke
Nastava