Photo by fauxels from Pexels
Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

 

Sisak, 2. studenog 2023.O B A V I J E S TNastupno predavanje ANTUNA ŠKRINJARA, dipl. ing. sig. u tijeku izbora u naslovnog predavača na Metalurškom fakultetu u okviru redovite nastave iz predmeta Uvod u sigurnost na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš održat će se na Metalurškom fakultetu u predavaonici broj 3            15. studenog 2023. godine u 13:00 sati na temu OBAVEZE POSLODAVCA PRI UTVRĐIVANJU ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU.

Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.
Vršitelj dužnosti dekana
Metalurškog fakulteta


prof. dr. sc. Nikola Mrvac

 

 

Događaji
Nastava