Erasmus +
Objavljeni su 1. parcijalnii rezultati 1. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023/24.
Rezultati se odnose samo na prijave za koje je dokumentacija zaprimljena od 19.5. do 15.6.2023.,

Detaljnije pročitajte na web stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Mobilnost
Studenti
Suradnja