Popis tema i mentora diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2016./2017. možete preuzeti ovdje.

Popis tema i mentora diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

Popis tema i mentora diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

Popis tema i mentora diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

Popis tema i mentora diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.