Projekt je financiran u okviru Poziva: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Nositelj projekta: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, partneri: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.

Priložene datoteke