KRATKI STRUČNI STUDIJ LJEVARSTVO

u akademskoj 2023./2024. godini

Sve  potrebne informacije za upis na kratki stručni studij Ljevarstvo dostupni su na: poveznici.

 

U akad. god. 2023./2024. upisi se provode kontaktno, a potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na:  preuzimanje dokumentacije.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste upisa na diplomske studije

Rang liste upisa na diplomske studije preuzmite u nastavku članka

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste jesenskog upisnog roka

Objava rang listi.

Radionica pripremni semestar

Pripremni semestar za brucoše

Pripremni semestar za brucoše 22.-27.9.2023.