2. ZAVOD ZA MEHANIČKU METALURGIJU

Vršitelj dužnosti predstojnika Zavoda: izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta

Laboratorij za obradu kovina deformiranjem

provodi standardne metode ispitivanja mehaničkih osobina, ispitivanja pri
visokim temperaturama, određivanje plastičnosti, ispitivanje otpora
deformacije kovina i slitina, kontaktnog trenja i ispitivanja bez razaranja.
Također razvija posebne metode ispitivanja te modeliranja procesa. Posebna se
pažnja posvećuje metodama ispitivanja u području vlastite tehnologije
proizvodnje.

Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo

provodi standardne metode toplinskih mjerenja u području industrijskih peći.
Razvija i specijalne metode kontrole izgaranja, npr. metodu kontrole O2 u
plinovima izgaranja. Istražuje mogućnost primjene pokazatelja izgaranja u
pogonskim uvjetima za vođenje procesa zagrijavanja materijala. Također,
razvija metode za snižavanje sadržaja NOx u plinovima izgaranja.

2.1. Laboratorij za obradu kovina deformiranjem

izv. prof. dr. sc. Ivan Jandrlić
doc. dr. sc. Tin Brlić, voditelj Laboratorija
Lorena Mrkobrada, mag. ing. met., asistentica

 

2.2. Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo

izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta
izv. prof. dr. sc. Martina Lovrenić-Jugović, voditeljica Laboratorija
Željko Grubišić, mag. ing. met,i stručni savjetnik u sustavu znanosti i viskom obrazovanju
Patricija Hršak, mag. ing. oecoing., asistentica
Martin Trgovec-Greif, mag. ing. petrol., asistent