UNIZG logo
Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 8. redovitoj sjednici u 352. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 16. ožujka 2021. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2021./2022.

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2021./2022.

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA u ak. god. 2021./2022.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija. 

Više možete vidjeti OVDJE.

Natječaj
Upisi