Photo by pexels Aanete Llusina
Prijave za upis u ak. god. 2023./2024.

Kandidati koji žele upisati neki od diplomskih studija na Metalurškom fakultetu (rujan 2023. godine), a završili su prijediplomske studije drugih fakulteta,
od 3.4.2023. godine mogu predati molbu s pripadajućom dokumentacijom (prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju, nastavni program položenih predmeta, diploma završenog studija)
u Studentsku referadu ili scan svega navedenog poslati na e-mail referada@simet.hr.

Upisi