AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

Raspored sati za ljetni semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2021./2021. možete preuzeti ovdje.

 

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

Raspored sati za zimski  semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2021./2021. možete preuzeti ovdje.

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Raspored sati za ljetni  semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Raspored sati za zimski semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Raspored sati za ljetni semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.
Raspored sati za zimski semestar na preddiplomskom sveučilišnom studiju Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje.