Na Metalurškom fakultetu u Sisku izvode se 3 preddiplomska i jedan diplomski studij. U nastavku možete pristupiti pojedinačnim stranicama za pristup informacijama o studiju i nastavi na studiju. Pristupom vam se otvara cjelovita grana pojedinog studija vezana uz Nastavu.

 

Odaberite studij za prikaz nastave na studiju

Sveučilišni preddiplomski Metalurgija
Sveučilišni preddiplomski Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš
Stručni preddiplomski Ljevarstvo (izvanredni)
Sveučilišni diplomski Metalurgija
Sveučilišni diplomski Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš

Zadnje vijesti iz kategorije - Nastava

Photo by fauxels from Pexels

Nastupno predavanje dr. sc. BRANIMIRA ZAUNERA

Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

Photo by ThisIsEngineering: https://www.pexels.com/photo/woman-writing-on-a-whiteboard-3862130/

Nastupno predavanje dr.sc. TAJANE BOŽIĆ

Nastupnom predavanju obvezni su prisustvovati članovi Fakultetskog vijeća Metalurškog fakulteta i studenti koji su upisali navedeni predmet.

Photo by fauxels from Pexels

Posjet prof. Roismana Metalurškom fakultetu

Pozivamo sve zainteresirane na gostujuće predavanja. Više informacija u nastavku.